Kostoly a úrady – Gotický kostol v Strážach


Adresa:
Šaštín - Stráže, 908 41 Šaštín - Stráže

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
034 / 659 22 66

Fax:
034 / 659 22 66

E-mail:
sekretariat@msu-sastinstraze.sk

Web:


Gotický kostol v Strážach z roku 1339.

Galéria