Kostoly a úrady – Gemerská Ves-Matrika


Adresa:
č. 109, 98262 Gemerská Ves

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
047/5597534

Fax:
047/5597534

E-mail:
gemves@stonline.sk

Kontaktná osoba:
Zoltán Árvai


Základné údaje Obec vznikla v r. 1960 zlúčením obcí Hrkáč a Šankovce. Rozprestiera sa v JV časti Slov. rudohoria. Hrkáč sa po prvý raz spomína v r. 1274, kedy Štefan V. daroval toto územie hradčanom z Otročka. V 18. stor. v obci pracovala maša, v nasledujúcom stor. sa už obyv. zaoberá poľnohosp. Obec Šankovce vznikla na území, ktoré patrilo Šankovi. Písomne je doložená v r. 1266. V 15. stor. sa obyv. zaoberali poľnohosp. Pamiatky - barokovoklas. kaštieľ Vayovcov z r. 1770, rekonštruovaný okolo r. 1830 a neskorobarok. kaštieľ rádu premonštrátov, klas. upravený v r. 1826, neskorobarok. rím. kat. kostol Narodenia Panny Márie z r. 1784 s upraveným interiérom z konca 19. stor. V obci sa narodil známy rómsky rezbár Dezider Fertő. V obci je pošta, ZŠ, slov. aj maď., knižnica, zdravotné stredisko, poľnohosp. podnik. Aktívny rómsky DFS pri ZŠ a úspešný detský bábkarský krúžok \"Pimpó\" pri ZŠ - maď. M. č.: hrkáč, šankovce. Kontakty Matrika č. 109 Gemerská Ves 98262 Telefón: 058/5597534 Fax: 058/5597534

Galéria


Pridal: Johanna