Kostoly a úrady – Františkánsky kostol a rímskokatolícky kláštor v Nových Zámkoch


Adresa:
Kostolná 1, 94062 Nové Zámky

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Františkánsky kostol a rímskokatolícky kláštor v Nových Zámkoch. Táto významná architektonická pamiatka pochádza z rokov 1626-1631, pričom prvé vysvätenie kostola vykonal ostrihomský kardinál Peter Pazmáň 24. mája 1631. Pôvodne to bol len nízky kostolík so šindľovou strechou s malým pristavaným kláštorom. Začiatkom 18.-teho storočia bol kláštor v rukách Františka Rákocziho II. a Mikuláša Bercsényiho, ktorí rozšírili kláštornú časť. Koncom 19.-teho storočia sa podľa plánov K. Bálintha uskutočnila ďalšia renovácia. Posledná komplexná rekonštrukcia prebiehala od roku 1978 až takmer do konca 20.-teho storočia.

Galéria