Kostoly a úrady – Františkánsky kláštor s kostolom - Malacky


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Web:


Renesančne-barokový kostol s opevnením bol vybudovaný v 2. polovici 17. stor., koncom 19. a začiatkom 20. stor. bol rozšírený a upravený. Zasvätený je Nepoškvrnenému počatiu P. Márie. V zadnej časti lode je vstup do Kaplnky Svätých schodov, najcennejšieho miesta kostola. Ide o kópiu schodov v Jeruzaleme, kde kráčal Ježiš Kristus k Pilátovi Pontskému. Kaplnka bola vybudovaná v r. 1653. Pod kostolom sa nachádzajú krypty, pochádzajúce z doby jeho stavby, v r. 2002 rekonštruované a v súčasnosti sprístupnené verejnosti. Interiér svätyne je zariadený prevažne barokovo. Súčasťou opevnenia zo 17. stor. sú štyri veže.

Galéria