Kostoly a úrady – Františkánsky kláštor s kostolom - Kremnica


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Web:


Barokový kláštor s kostolom sv. Františka z Assisi. bol postavený v r. 1658 a rozšírený v r. 1702. Areál má štyri krídla a uprostred je rajský dvor. Kostol je jednolodný, so svätyňou orientovanou na západ. V interiéri hlavný oltár s obrazom sv. Františka z Assisi a veľký obraz Nanebovzatia P. Márie od A. Schmidta.

Galéria