Kostoly a úrady – Farský úrad Štúrovo


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Farnosť patrí do Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a je sídlom štúrovského dekana. 
Podľa Schematizmu z r. 2004 má farnosť 11708 obyvateľov, z čoho je 9036 rímskych a 24 gréckych katolíkov. 
Od 15.11.2004 je farárom-dekanom štúrovskej farnosti vdp. Karol Magyar, kaplánom je od 1.7.2006 vdp. Martin Kročka.
Patrónom farského kostola v Štúrove je Svätý Imrich.

Galéria