Kostoly a úrady – FARSKÝ ÚRAD Borský Mikuláš


Adresa:
CINTORÍNSKA 421, 908 77 Borsky Mikulas

Tel.:
034/ 65 95 292

Web:

Kontaktná osoba:
vdp. ThDr. Teodor Kamody


• Prvá písomná zmienka pochádza z listiny Bratislavskej kapituly z 3. júna 1394


• Rozloha katastra: 4998 ha


• Počet obyvateľov k 1.2.2006 3852
z toho muži 1908

ženy 1944
• Veková štruktúra obyvateľstva
deti do 18 rokov 880
muži od 18 – 60 1250
ženy od 18 – 60 1197

Galéria


Pridal: uk2000