Kostoly a úrady – Farský kostol sv. Žofie


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Duchovný pastier: Pavol Gavenda, farský administrátor, titulárny dekan Adresa farského úradu: Rímskokatolícky farský úrad 018 22 Pružina Telefón: 042 / 435 87 22

Galéria