Kostoly a úrady – Farský kostol sv. Štefana Prvomučeníka


Adresa:
M. R. Štefánika 2, 942 01 Šurany

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
035-650 00 32

E-mail:
surany@fara.sk

Kontaktná osoba:
vdp. Rudolf Daňo


Farský kostol sv. Štefana Prvomučeníka Nachádza sa v centre mesta. Dal ho postaviť nitriansky biskup Štefan Bosniak začiatkom 17. storočia. V roku 1936 bola chrámová loď z bezpečnostných dôvodov asanovaná. Po asanácii začala výstavba nového kostola. Z pôvodného sa zachovali dve barokové veže. Kostol bol vysvätený v roku 1942. Nachádzajú sa v ňom fresky a maľby akademického maliara Edmunda Massányiho. Kostol má tri oltáre. Nad hlavným je freska umučenia svätého Štefana. Dvojvežový chrám je skvostom kostolnej architektúry na Južnom Slovensku.

Galéria