Kostoly a úrady – Farský kostol sv. Šimona a Júdu, apoštolov


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Farský kostol sv. Šimona a Júdu, apoštolov Kostol sv. Šimona a Júdu bol postavený koncom 16. storočia zemepánom Andrejom Dóczym, ktorý bol tekovským županom a významným veliteľom v Satmáre a v Košiciach. Veža bola postavená v roku 1720 a celý kostol bol opravený v 20. storočí . Na zvonici je najstarší zvon z roku 1659, menší zvon umieráčik datovaný v roku 1720 a najväčší z roku 1923 odliaty v Trnave namiesto najstaršieho rekvirovaného zvona v r.1916.

Galéria