Kostoly a úrady – Farský kostol sv. Rodiny


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Farský kostol Svätej Rodiny z roku 2002 správca farnosti: ThLic. Vladimír Slovák, farár

Galéria