Kostoly a úrady – Farský kostol sv. Martina


Adresa:
Nám. SNP 1, 036 01 Martin

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Web:

Otváracie hodiny:
Nedeľné sväté omše
07:00; 08:30 (detská); 11:00 vždy na prvú nedeľu v mesiaci spieva spevokol dospelých; 18:00;
Sväté omše vo všedný deň
06:00 [Pi] (LAT); 06:00 [Po,Ut,St,Št]; 07:00 [So] pohrebná; 16:00 [Ut,Pi] počas letných prázdnin nebývajú; 18:00 [Po,So]*; 18:00 [Pi] (mládežnícka); 18:00 [Št] po sv. omši adorácia, na 1. štvrtok v mesiaci mládežnícka; 18:00 [St] (študentská) omša pre študentov lekárskej fakulty; 18:00 [Ut] po sv. omši biblické alebo modlitbové stretko;
Sväté omše na prikázaný sviatok vo všedný deň*
06:00; 07:00; 16:00*; 18:00*;

* Ak prikázaný sviatok pripadne na deň pracovného voľna (sobota, štátny sviatok) tak sú sväté omše ako v nedeľu.


O Martine (či Turčiansky Svätý Martin, Turocz Zent Márton, villa Sancti Martini) boli napísané desiatky kníh a stovky článkov. Väčšina prác sa zaoberala obdobím od polovice 19. storočia po prvú štvrtinu dvadsiateho, keď týchto sedemdesiat rokov znamenalo zlatý vek mesta – boli to roky, keď Martin nazývali „Mekkou Slovenska“, alebo „Slovenským Betlehemom“. Má dejiny svojho vzniku, rozkvetov, úpadkov, slávy, pádov a znovuzrodení. Má svoje domy, alebo aspoň mal, pamätajúce národných dejateľov a buditeľov, významné kultúrne ustanovizne. Ale máme tu i čosi iné. Máme tu i cirkev, o ktorej sa písalo oveľa menej, hoci ona bola súčasťou (mnohokrát najdôležitejšou) všetkých malých, nenápadných, ale v konečnom dôsledku i najheroickejších historických dejov. Máme tu i najstaršiu stavbu v meste, kostol sv. Martina. Stáročia stojí uprostred mesta, blízko námestia (či rínku), ktoré zažilo hlinu i asfalt. Veriaci vchádzajú dnu a uvedomujú si ho ako Dom Pána.

Galéria