Kostoly a úrady – Farský kostol sv. Marina z Tours


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Farský Kostol sv. Martina z Tours z roku 1802 správca farnosti: Mgr. Ján Buzák, farár

Galéria