Kostoly a úrady – Farský kostol sv. Jozefa


Adresa:
Bacúch, 976 65 Bacúch

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
(048) 618 8307

Web:

Kontaktná osoba:
Mgr. Cyril Adam


Farský kostol sv. Jozefa

Galéria