Kostoly a úrady – Farský kostol sv. Archanjela MichalaObec Stará Bystrica vznikla približne v roku 1585, písomne je však doložená až v roku 1636. Farnosť patrí medzi najstaršie na Kysuciach, bola zriadená už v roku 1667, teda len niekoľko rokov po prvej písomnej zmienke, z čoho nepriamo vyplýva, že obec s určitým stupňom hospodárskeho a spoločenského rozvoja existovala už oveľa skôr. Predtým obec patrila do farnosti Teplička, v roku 1815 tvorila samostatný dekanát s filiálkami Klubina a Radôstka. Drevený kostol postavený približne v čase vzniku farnosti bol zasvätený archajelovi Michalovi, stál približne na mieste dnešného kostola, avšak v roku 1889 úplne vyhorel. Súčasný kostol je neogotická stavba z konca 19. stor.. Vysvätený bol v roku 1892 a patrí medzi najstaršie na Kysuciach. Filiálka Klubina ako obec vznikla približne v 16. stor.. Písomne je doložená r. 1662. Od začiatku patrí k starobylej farnosti. Filiálka Radôstka vznikla v 1.polovici 17. stor. vyčlenením zo starobystrického chotára. Prvá písomná zmienka je z roku 1662. V obci je nový kostol sv. Andreja - Svorada a Beňadika z roku 1998. Vo farnosti od roku 1945 pôsobili: Ján Gahér (1936-1989), ThDr. Marián Šuráb (1989-1994), Ján Hrabovský (1994-1997). V súčasnosti je správcom farnosti Pavol Maretta. Z farnosti pochádza Anton Dubovický.

Galéria