Kostoly a úrady – Farský kostol Povýšenia svätého Kríža


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Farský kostol Povýšenia svätého Kríža, z roku 1837 správca farnosti: Mgr. Vladimír Štang, farár

Galéria