Kostoly a úrady – Farský kostol Narodenia Panny Márie


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
038/ 5420 203

Web:

Kontaktná osoba:
Správca farnosti: Mgr. Pavel Fábry


Sakrálna stavba sa vyníma na návrší v južnom okraji obce. Dnešný barokový kostol vznikol na mieste staršieho kamenného kostola s vežou, spomínaného vo vizitácii z roku 1695. Podľa dostupných prameňov bola výstavba dnešného kostola ukončená v roku 1764 a finančne ju podporili miestni zemepáni Huňadyovci a Husárovci. Tomuto datovaniu zodpovedajú aj slohové znaky hlásiace sa do obdobia neskorého baroka. Pod kostolom sa nachádzajú aj dve klenuté krypty, z toho krypta Huňadyovcov pod bočnou kaplnkou a krypta Marcibániovcov pod sakristiou. Ide o jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom, západnou vstavanou vežou, sakristiou a bočnou kaplnkou na severnej strane. Loď zaklenutá trojicou pruských klenieb je prístupná od západu cez podvežie, ako aj vstupom v strede južnej fasády. Od severu sa do lode otvára priestor bočnej kaplnky s kupolovou klenbou. Zo severnej strany presbytéria je s kostolom prepojená klenutá sakristia, nad ktorou je situovaný priestor bývalého oratória (súkromnej kaplnky zemepána), prístupného samostatným dreveným točitým schodiskom. Dnešný tvar veže je výsledkom obnovy kostola v roku 1848. Nástenné mozaiky zdobiace presbytérium kostola a zobrazujúce témy Poslednej večere a Zoslania Ducha svätého pochádzajú z roku 1973 a sú dielom významného slovenského maliara Vincenta Hložníka.

Galéria