Kostoly a úrady – Farský kostol Ardanovce


Adresa:
102, 95606 Ardanovce

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
038/5398368

Otváracie hodiny:
pondelok, streda, piatok 18.00 hod.
sobota 07.00 hod.
nedeľa 09.00 hod.


Rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi, jednému zo siedmich anjelov v anjelskej hierarchii mohol byť v obci postavený na prelome 12. - 13. storočia. Pre kostoly pochádzajúce z ranofeudálneho obdobia je charakteristické umiestnenie na návršiach mimo areálu obce z dôvodu, že slúžili pre viac okolitých obcí. Podrobnejšie datovanie stavby kostola môže overiť len architektonický výskum. Z 15. storočia sa v kostole zachovala kamenná svätenička s maskarónom. Začiatkom 16. storočia a v priebehu 18. storočia prešiel kostol radikálnou prestavbou. Bola pristavená veža a loď kostola bola zaklenutá novou klenbou. V dlažbe kostola boli umiestnené náhrobné dosky, ktoré označovali hroby miestnych zemanov. Fara bola pri kostole postavená v roku 1787. V roku 1804 bola prestavaná v klasicistickom slohu. Zo začiatku 15. storočia poznáme meno rímskokatolíckeho farára v obci Mattheeusa. Na poslednú rekonštrukciu kostola, väčšinu z rozpočtu obcí Ardanovce, Šalgovce a Svrbice a finančným príspevkom veriacich a občanov prišiel rad v rokoch 1980 - 2001. Na kostole bola zrekonštruovaná strecha, opravená fasáda zvonka, bola urobená dlažba okolo kostola a taktiež bol kostol aj s farou splynofikovaný.

Galéria