Kostoly a úrady – Farnosť Zubrohlava-Sv. apoštolov Petra a Pavla


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


V roku 1770 bola v Zubrohlave zriadená farnosť, ku ktorej bola pridelená obec Bobrov ako filiálka. Prvým správcom farnosti bol Ondrej Černik. V roku 1798 bola v obci postavená Kaplnka sv. Trojice.

Galéria