Kostoly a úrady – Farnosť sv.Františka z Asisi


Adresa:
Nám.Jana Pavla II.2447/21, 093 01 Vranov nad Topľou

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
057/4464370

Galéria