Kostoly a úrady – Farnosť Kráľovnej pokoja


Adresa:
Milosrdenstva 15, 04001 Košice

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
055/6763042

Fax:
055/6763042

E-mail:
farnost@fukp-kosice.sk


Farský úrad Kráľovnej pokoja bol zriedený v roku 1940. Po posviacke kostola viedli správu kostola a novej farnosti pátri františkáni K. Návay a po ňom P. Halmay. Po skončení II. svetovej vojny, príchodom komunistického režimu boli rehoľníci postupne vytláčaní zo správcovstva farnosti. Správa sa presunula do zodpovednosti diecézneho duchovenstva. Posledným správcom z rehoľníkov bol páter Gavlák. V roku 1958 prevzal vedenie farnosti kanonik Vojtech Jančáry, po ňom od roku 1973 dekan Ladislav Kondáš, od roku 1990 kanonik ThLic. Tibor Závadský a od roku 2004 Mons. Bartolomej Urbanec.

Galéria