Kostoly a úrady – Fačkov - Matrika


Adresa:
č. 69, 01315 Fačkov

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
041/5491128

Fax:
041/5491128

Kontaktná osoba:
Anna Bieliková


Základné údaje Obec leží na styku Strážovských vrchov a v južnej časti Malej Fatry v doline Rajčianky. Odlesnené je len okolie obce pozdĺž prítokov Rajčianky. Od r. 1966 je tu na ploche 85,71 ha ŠPR Kľak (južný výbežok Malej Fatry) s cennými skalnými a lesnými rastlinnými spoločenstvami okolo bralnatého vrcholu, s význačnou vápnomilnou vegetáciou a živočíšstvom. Osídlenie sa spomína v r. 1351, keď sa hovorí o osade Na lúčke v lese. Obec založili pravdepodobne v 14. stor. na zákupnom (žilinskom) práve. Názov má podľa prvého dedičného richtára. Patrila panstvu Považská Bystrica, malá časť zemanom (územie dedičného richtára). V r. 1598 mala obec 35 domov, v r. 1828 123 domov a 1374 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp. a prácou v lese. Neskôr časť obyvateľov začala pracovať v priemyselných podnikoch v Žiline a inde. V obci je vybudovaný verejný vodovod. K pamätihodnostiam patrí kostol sv. Mikuláša biskupa zo 17. stor., neskôr upravený a opravovaný, pomník na pamäť padlých partizánov pod vrchom Kľak (1945). Osada Predvrate v južnej časti chotára je písomne doložená v r. 1397 - 1473. Kontakty Matrika č. 69 Fačkov 01315 Telefón: 041/5491128 Fax: 041/5491128 fackov@slovanet.sk

Galéria


Pridal: Johanna