Kostoly a úrady – Evanjelický nerománsky kostol


Adresa:
Prietrž, 906 11 Prietrž

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
034 / 654 86 13

Fax:
034 / 654 86 14

E-mail:
obecprietrz@stonline.sk


Evanjelický nerománsky kostol postavený v roku 1906.

Galéria