Kostoly a úrady – Evanjelický kostol


Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
032/7778228

Kontaktná osoba:
ev. farárka je Mgr. Eva Juríková


cirkev lubinská je evanjelická, augsburského vyznania. Kostol sa staval v rokoch 1783-84. Súčasne s kostolom bola postavená i fara. Dnes nesie názov stará fara a je kultúrnou pamiatkou, významnou tým, že sa tu narodil Dr. Jozef Ľudovít Holuby, kňaz, botanik, národopisec a žil tu jeho brat Karol Holuby, bojovník za národnú slobodu v r. 1848. V r. 1909 pod vedením známeho architekta Milan Harminca postavili novú faru, ktorá patrí medzi najkrajšie menšie architektonické stavby v okolí. V súčasnosti je celý cirkevný areál obnovený, stalo sa tak k 220. výročiu postavenia kostola. Kostol i fara má obnovený interiér, novú strechu i vonkajšiu fasádu. Okolie kostola má peknú parkovú úpravu, osvetlenie i priestranné parkovisko.

Galéria