Kostoly a úrady – Evanjelický kostol


Adresa:
Partizánska, 985 01 Kalinovo

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
047 / 43 90 244

E-mail:
kontakt@eczk.info

Web:

Kontaktná osoba:
Farár: Mgr. Dana Petrillová


História kalinovského ev. cirkevného zboru je obsiahnutá v kniha Pavla Jánoša: “Z histórie Kalinovsko-Hrabovského Evanjelického Cirkevného zboru”. Na tejto web stránke Vám preto ponúkame stručný prehľad: Najstaršie známe dokumenty o vzniku evanjelického zboru v našej obci pochádzajú z roku 1590. Keďže bývalá susedná obec Hrabovo ležala v tesnej blízkosti oddelená len riekou Ipeľ a obe obce mali aj spoločný kostol, pomenovali cirkevný zbor Kalinovsko-Hrabovský. Prvým farárom bol Ján Naď. Do matkocirkvi patrili fílie Veľká Ves a Breznička. Začiatky boli ťažké, nebolo kde umiestniť faru a iné budovy prislúchajúce cirkvi. No miestne šľachtické rody Etre a Batta boli prílušníkmi protestantov, stali sa tak patrónmi ev. cirkevného zboru. Keďže boli aj zámožní a členovia ich rodín pracovali v Novohradskom regióne na významných miestach, všemožne cirkvi pomáhali, napríklad aj darovaním pozemkov. Rodina Pavla Battu sa v 17. storočí významnou mierou pričinila aj o rozvoj samotnej obce. Popritom vydržiavala vo svojom kaštieli nižšiu latinskú školu, do ktorej chodil aj Matej Bel. Významné osoby, ktoré pôsobili ako kazatelia: Ján Andreades: veľký zástanca reformácie, činný aj literárne Ján Glosius - Pondelský: náboženský básnik a hudobný skladateľ Michal Gótš: martýr - galejník, školský dekan Ondrej Georgiades: bol činný literárne Ján Mičinský: historik a spolupracovník s významnými ľuďmi svojej doby Ondrej Muránsky: rektor, senior, jozefínista

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna