Kostoly a úrady – evanjelický kostol


Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Web:


V obci stoja dohromady tri kostoly, čo je unikátnym javom v širokom okolí. Kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1829 a evanjelický kostol v roku 1972. Okrem týchto pamiatok tu nájdete niekoľko ľudových domov. V obci žije okolo 930 obyvateľov. Kráľ je národnostne zmiešaná obec, do ktorej sa v roku 1947 presídlili Slováci zo Zakarpatskej Ukrajiny. Dnes tu v pokoji a mieri vedľa seba nažívajú ľudia rôznych národností. Okolie obce je zaujímavé najmä pre poľovníkov. V dubovo-hrabových lesoch je možnosť lovu raticovej a diviačej zveri. Rieka Slaná je obľúbeným revírom rybárov. Prudko rozvíjajúcou oblasťou sa v poslednom období stáva vidiecku turistiku.

Galéria