Kostoly a úrady – Evanjelický kostol


Adresa:
Námestie SNP 11/17,, 960 01 Zvolen

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
045/5335302

Mobil:
0902 345 967


Napriek tomu, že mesto Zvolen bolo vždy silne evanjelické, evanjelici si svoj kostol hneď postaviť nemohli. V roku 1783 sa rozhodli zakúpiť Bossaniovský dom na námestí, ktorý bol v roku 1785 prebudovaný na skromný boží stánok. Podľa platných zákonov vchod do evanjelickej modlitebne a kostolov mohol byť iba zo dvora, a tak oltár bol pôvodne postavený na východnej uličnej strane. Do roku 1856 evanjelici nemali svoju vežu a zvony. V 50. rokoch 19. storočia vzniklo veľké oduševnenie pre postavenie veže. Po dlhých prieťahoch a ťažkostiach bolo evanjelikom dovolené postaviť ju. Pod jedným zo stĺpov je v základoch zamurovaná pamätná listina. V rokoch 1922-1923 bol evanjelický kostol posledný krát prebudovaný v neogotickom štýle. Túto podobu nesie dodnes.

Galéria