Kostoly a úrady – Evanjelický kostol


Adresa:
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
052/468 05 11

Mobil:
052/468 05 11

Fax:
052/468 05 01

E-mail:
primator@spisskabela.sk

Web:

Kontaktná osoba:
JUDr. Štefan Bieľak

Otváracie hodiny:
Pondelok:7.00-15.00
Utorok:7.00-15.00
Streda:7.00-16.00
Štvrtok:7.00-15.00
Piatok:7.00-14.00
obedňajšia prestávka
11.30 - 12.30


Evanjelický a.v. kostol v Spišskej Belej Reformácia sa v priebehu 16.st. veľmi rýchlo šírila na území Spiša aj vďaka početnému nemeckému etniku, ktoré tu už stáročia žilo. Lutherovo učenie sa šírilo prostredníctvom študentov a obchodníkov, a bolo prijímané s nadšením. Slobodné obyvateľstvo miest konvertovalo na luteranizmus a vzniknutá situácia vyústila do preberania katolíckych kostolov protestantmi. V Spišskej Belej bol kostol sv. Antona Pustovníka v držbe protestantov od roku 1545 do roku 1674. Po navrátení kostola katolíkom nastalo obdobie náboženskej neslobody, ktoré ukončil až Tolerančný patant Jozefa II. v roku 1781. Základný kameň nového kostola bol položený 07.05.1784 a stavba bola dokončená v roku 1786. Architektúra kostola vychádza z odlišných liturgických potrieb protestantov, čo naplno zohľadňuje jednoloďový sieňový priestor s jediným centrálnym oltárom. Pôdorys kostola je krížový, pričom transept má krátke výstupky, zaklenutý je pruskými klenbami a kupolou nad krížením. Mobiliár kostola tvoria neskorobarokový oltár z konca 18.st., v strede stĺpovej architektúry je obraz Krista zachraňujúceho sv. Petra na mori z 1.pol.19.st.. Kazateľnica je rokoková z roku 1792, je zdobená tordovanými stĺpmi, rokajovou ornamentikou a maľbou Dobrého pastiera. Po obvode lode sa na východnej, severnej a západnej strane rozkladá barokovo-rokoková empora-tribúna pomaľovaná kvetmi a listami z roku 1792. Súčasťou interiéru je aj rokoková krstiteľnica z konca 18.st

Galéria


Pridal: bolcari

Pridal: bolcari

Pridal: bolcari