Kostoly a úrady – EVANJELICKý KOSTOL


Adresa:
Gemerský Milhosť 46, 04916 Gemerské Teplice

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
058/4482480

Kontaktná osoba:
Laura Durančíková


Vznikli v r. 1964 zlúčením Gemerského Milhosťa a Jelšavskej Teplice. Prvá pís. zmienka o Gemerskom Milhosti pochádza z r. 1258 ako Polgla a uvádza sa ako súčasť chotára Šivetíc. Ako obec v r. 1383. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a hrnčiarstvom. V Gemerskom Milhosti stojí klas. ev. kostol z r. 1804, zrekonštr. v r. 1949. Prvá pís. zmienka o Jelšavskej Teplici pochádza z r. 1243. Obec je listinne doložená v r. 1258 ako vlastníctvo Petra, Eliášovho syna z rodu Kačičov. Stavebná pamiatka - klas. ev. kostol z r. 1786. Jelšavská Teplica je rodiskom spisovateľa Samuela Tomášika (1813 - 1887), pam. tabuľa je umiestnená na priečelí ev. fary, a v r. 1835 - 1840 pôsobiskom básnika Sama Chalupku. Obecný úrad má sídlo v časti Gemerská Milhosť. M. č.: Gemerský Milhosť, Jelšavská Teplica.

Galéria