Kostoly a úrady – Evanjelický kostol


Adresa:
66, 059 12 Švabovce

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
421 52 779 31 01

Mobil:
421 52 779 31 01

Fax:
421 52 789 26 62

E-mail:
obec.svabovce@stonline.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Ing. Ján MLYNÁR alebo Mgr.Zuzana Valovska

Otváracie hodiny:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
7:00 – 12:00
7:00 – 12:00
7:00 – 12:00
7:00 – 12:00
7:00 – 12:00
12:30 - 15:30
12:30 - 15:30
12:30 - 15:30
12:30 - 15:30
12:30 - 13:00


Základný kameň evanjelického kostola bol položený 15. mája 1805 a dostavaný bol v roku 1806. Vo veži kostola sa nachádza malý zvon z roku 1870, druhý – veľký zvon bol odliaty v roku 1925. V roku 1900 bol obnovený. Evanjelici zo Šváboviec a zo susedného Hozelca sa schádzali na bohoslužbách v starom evanjelickom kostole, ktorý už nevyhovovali ich požiadavkám. Posledné bohoslužby sa konali 20. júla 1969, na ktorých sa cirkevníci so starým kostolom slávnostne rozlúčili a 25. júla pristúpili k jeho búraniu. Tento mal nahradiť nový kostol, ktorý začal stavať ešte v roku 1967.Už v roku 1969 bola stavba pod strechou.V nasledujúcom roku sa dokončila generálna oprava a vonkajšia prestavba organa. Nový kostol bol postavený v rokoch 1967-1970. Posviacka sa konala 11. októbra 1970 za účasti asi 2000 ľudí z blízkeho ale aj vzdialenejšieho okolia. Vysviacku vykonal d.p. biskup Július Filo st. Do dnešnej doby sa v kostole veľa nezmenilo, vybavený bol ozvučením. Dňa 23. októbra 1994 sa konala posviacka Zborového domu – fary evanjelického a.v. cirkevného zboru vo Švábovciach. Fíliami sú Gánovce a Hranovnica. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je rímskokatolícky kostol sv. Filipa a Jakuba. Vystavaný bol v ranogotickom štýle v prvej polovici 13. storočia. Prvý krát bol prestavaný v 14. storočí. Druhá prestavba bola v roku 1931. Exteriér a interiér bol radikálne upravený. Oltár bol vysvätený biskupom Jánom Vojtaššákom 25.10.1931, zasvätený Kristovi Kráľovi a boli doň vložené pozostatky sv. mučeníkov Ondreja a Benedikta. Cirkevníci získali krásny stánok, v ktorom sa ich predkovia schádzali už viac ako 700 rokov. Fíliami Rímskokatolíckeho farského úradu vo Švábovciach boli Hôrka – Ondrej, Gánovce a Hozelec. Interiérové zmeny neznižujú význam rekonštrukcie kostola. Zásluhou Vavrinca Tökölyho sa podarilo tento gotický kostol zachrániť. Je to jednoloďový chrám s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou, južnou predsieňou a prestavanou vežou. Z ranogotickej stavby sa doposiaľ zachovala veža a obvodové múry. Vzácnosťou sú zvony. Veľký zvon z roku 1629, stredný zvon z roku 1658. V roku 1907 obvodný notár spomína existenciu najmenšieho zvona bez bližšej identifikácie. V roku 1996 boli v rámci reštitučného zákona vrátené majetky rímskokatolíckej aj evanjelickej a.v. cirkvi vo Švábovciach. Na žiadosť oboch farských úradov im bola poskytnutá v roku 1997 dotácia na plynofikáciu kostola a opravu strechy.

Galéria