Kostoly a úrady – Evanjelický kostol


Adresa:
116, 032 32 Východná

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
0445295222

Mobil:
0903901026

Fax:
0445295222

E-mail:
vyhodna@ecav.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Mgr.Marcela Sabova

Otváracie hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok 8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 13:30


Evanjelický kostol vo Východnej bol projektovaný a realizovaný v prvej polovici 20. storočia, konkrétne v rokoch 1926 – 1927. Jeho autorom je popredný predstaviteľ slovenskej architektúry 20. storočia, pravdepodobne najproduktívnejši slovenský architekt, Milan Michal Harminc (1869 - 1964). Korene kostola siahajú ku koncu 16. storočia, kedy vznikol zbor a v časoch protireformácie zanikol, ale evanjelici chodili do artikulárneho kostola v Hybiach. Po Tolerančnom patente sa zbor obnovil ako fília Hýb a osamostatnil sa v roku 1799. V architektúre sakrálnych stavieb dvadsiatych rokov sa stabilizovali formy, ktoré len málo modifikovali historicky ustálené riešenia. M. M.Harminc s obľubou používal tieto stabilizované schémy a vytvoril množstvo úspešne prijímaných a štandardne kvalitných sakrálnych stavieb. Architekt M. M.Harminc vyhovel žiadosti zboru a vyvoril návrh, ktorý novogotickému romanticky chápanému interiéru priradil exteriér so štítmi náznakovej priečnej lode, ktorá patrila k obvyklému priestorovému riešeniu. Romantické vyznenie dosiahol prvkami moderny – tvarmi kružieb lomených okien a jednoduchou ihlancovo ukončenou formou veže. Nízko umiestnené okná dobre presvetľovali vnútorný priestor, ktorý tak dostal prívetivejšiu podobu. Stĺpy nesú obiehajúcu murovanú emporu a vysoké rebrové klenby. Oltár novogotického obrysu s krídlami bez výzdoby má vsadený obraz ukrižovaného Ježiša od Karola Prúnyiho. Kostol je pozoruhodnou symbiózou romantizmu a moderny.

Galéria