Kostoly a úrady – Evanjelický kostol


Inštitúcia:
Evanjelická farnosť


* ROŽŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY * OKOLIE - PAMIATKY * 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ * MAPA OKOLIA * CYKLISTICKÉ TRASY * NAŠA PRÍRODA * UBYTOVANIE OKOLIE - PAMIATKY 48° 42,6018´ N 20° 20,5734´ E KOCEĽOVCE Nachádza sa v gemerskej časti Slovenského rudohoria,v údolí Štítnika,20 km na SZ od Rožňavy.Obec založili po r. 1243 nemeckí osadníci - baníci.Najprv patrila rodine Štítnikovcov,potom viacerým zemepánom. Za krízy baníctva koncom 15.stor. preorientovali sa obyvatelia na poľnohospodárstvo, pastierstvo, neskoršie na povozníctvo a práce v železiarských podnikoch v Štítniku. R.1427 mala 28 port a r. 1773 46 usadlostí a 3 želiarov. Kotol /ev.a.v./ ,gotický z 1. pol. 14. stor.,presbytérium rozšírené a vymaľované v posl. tretine 14.stor. Nástenné maľby z posl. tretiny 14. stor. na krížovej klenbe a obvodového muriva zobrazujú christologický cyklus, postavy svätcov, prorokov a evanjelistov. Oltár a kazateľnica ranobaroková s točenými stľpmi a bohatými ornamentálnymi rezbami z 2.pol.17.stor. Krstiteľnica kamenná zo 17. stor.,bez ozdôb, na neskorobarokovom vrchnáku skupina Krstu Krista z 2.pol.18.stor.Železné gotické dvere do sakristie majú nitované hviezdicové klince a radiálne pánty zo 14. stor.Železné neskorogotické-ranorenesančné dvere zo zač. 16. stor.,vedúce z arkádovej predsienky do kostola, prerobené v 18. stor. z pôvodne hrotivých na segmentové.

Galéria