Kostoly a úrady – Evanjelický kostol


Adresa:
185, 094 33 Vyšný Žipov

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
057/4491444

Mobil:
057/4491444

Fax:
057/4491444

E-mail:
ocu.vysny.zipov@slovanet.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Mgr.Stanislav Haluška

Otváracie hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok 8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 13:30


Podľa zachovaných ústnych spomienok v roku 1903 zemepán Cziczovicz chcel darovať pozemok na výstavbe kostola, drevo a ostatný materiál a 300 zlatých na hrubú stavbu, no ľud tento dar neprijal, lebo v sebe prechovával k pánom nenávisť. Pred prvou svetovou vojnou si veriaci vybudovali v obci modlitebňu so svojráznym oltárom v stene, ktorý sa cez týždeň zatvoril a modlitebňa sa premenila na školu. Vedľa stála drevená zvonica s dvoma zvonmi, z ktorých jeden počas I. svetovej vojny odvliekli na vojnové účely. V roku 1950 došlo k definitívnemu rozhodnutiu postaviť v obci kostol, ktorý sa začal stavať v roku 1952, kedy už každá evanjelická domácnosť mala napálených po 1000 tehál na výstavbu kostola. V júli 1957 sa začal samostatný cirkevno-zborový život v novozriadenom cirkevnom zbore Vyšný Žipov. Prvým farárom sa stal Vladimír Droppa, ktorý tu pôsobil 2 roky. V súčasnosti spevokol pracuje pod vedením učiteľa Jozefa Gogu a svojimi vystúpeniami obohacuje cirkevné aj iné podujatia. K 31.12.1992 bolo v zbore zaevidovaných 1315 duší, z toho vo Vyšnom Žipove 668 duší.

Galéria