Kostoly a úrady – Evanjelický kostol


Adresa:
Chyžné 51, 04918 Chyžné

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Mobil:
0918828314 0905104796

E-mail:
chyzne@ecav.sk emilia@seznam.cz

Web:

Kontaktná osoba:
Mgr.Emilia Volgyiova-kaplánka


Druhý kostol ev. a.v. Klasicistický je z roku 1886 s vedľa stojacou farou.

Galéria