Kostoly a úrady – Evanjelický kostol


Adresa:
c.1, 049 36 Čierna Lehota

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
058/7883770,71,72

Mobil:
058/7883770,71,72

Fax:
058/7883770,71,72

E-mail:
obec.ciernalehota@stonnline.sk,

Web:

Kontaktná osoba:
Jaroslav Bystren

Otváracie hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok 8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 13:30


Kostol /ev.a.v./ klasicistický, postavný 1930 a 1956. Nad víťazným oblúkom nápis od kňaza Jána Maiora z r. 1774, vzťahujúci sa na stavbu kostola.Oltár klasicistický z pol. 19. stor. s obrazom Žehnajúceho Ježiša, po stanách oltára nástenné maľby s postavami Petra a Pavla apoštolov z polovice 19. stor.

Galéria