Kostoly a úrady – Evanjelický kostol


Inštitúcia:
Evanjelická farnosť


KOSTOL evanjelický. Dejiny terajšieho evanjelického kostola v Pôtri siahajú do dávnej minulosti. Už v roku 1297 sa spomína kostol zasvätený sv. Petrovi apoštolovi. Ján Seberényi i počas vizitácie hovorí o existencii gotického kostola. Skutočne terajšia stavba je z 15. storočia a hovorí sa, že ho v tomto období prestavali husiti. Stavba kostola sa menila rozličnými prestavbami. Bol opevnený obranným múrom. Múr prerušuje vstupná veža, ktorá pochádza z roku 1599, menila sa tiež v nasledujúcich storočiach. Parapety chóru zdobí mramor, v lodi z roku 1776 a v presbytériu z roku 1790.Orgán, vkomponovaný do kazetového stropu, s architektúrou maľovanou prekrásnou florisickou výzdobou, pochádza z roku 1764. Neskôr sa kostol často opravoval. Už bol v takom stave, že sa v roku 1870 uvažovalo o jeho zváľaní. Nestalo sa tak. Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti, stredisko v Banskej Bystrici vykonal prieskum, na základe ktorého potom začal opravovať z vlastných finančných prostriedkov. V rokoch 1969 – 1971 sa vykonali viaceré práce. Interiér kostola sa zaskvel vo svojej pôvodnej kráse zo 17. storočia. Nástenné maľby sú neskororenesančné z 2. polovice 17. storočia, strop neskorobarokový z obdobia okolo roku 1776, oltár neskororenesančný z roku 1681, opravený a doplnený v 2. polovici 18. storočia, empora neskorobaroková z 2. polovice 18. storočia, orgán neskorobarokový zo 60 – tych rokov 18. storočia, kazateľnica neskororenesančná z 2. polovice 18. storočia, doplnená neskorobarokovou z 2. polovice 18. storočia, lavice rustikálne z prelomu 18. a 19. storočia. Pamiatkové orgány neskôr zabezpečili aj vonkajšiu úpravu múrov, pokrytie kostola a veže šindľom, ako aj úprava terénu okolo kostola, ktorý dlhé roky slúžil ako cintorín.

Galéria