Kostoly a úrady – Evanjelický kostol


Inštitúcia:
Evanjelická farnosť


Kostol evanjelický postavený v roku 1922 podľa projektu M. M. Harminca (renesančný relief Poslednej večere zo starého kostola je v zbierkach SNM v Martine)

Galéria