Kostoly a úrady – Evanjelicky kostol


Inštitúcia:
Evanjelická farnosť


Tolerančný klasicistický evanjelický kostol postavili pôvodne bez veže v roku 1787. Veža bola pristavaná až v roku 1863.

Galéria