Kostoly a úrady – Evanjelicky kostol


Inštitúcia:
Evanjelická farnosť


Uprostred Rybár už stojí dokončená päťročná stavba evanjelického kostola, po ktorom sliačski veriaci túžili dlhé roky. Obyvatelia Rybár a Hájnik o jeho výstavbe uvažovali už viac ako celé storočie. Škrt v plánoch im však vždy urobila nejaká neprajná udalosť. Raz to bola vojna v nedávnych rokoch, v období socializmu, nebola výstavba náboženských svätostánkov v záujme spoločnosti. Až vlani (r.2003) sa sen sliačskych evanjelikov začal meniť na skutočnosť a už dnes môžeme vidieť nový zastrešený chrám. Výstavba kostola bola umožnená z prostriedkov cirkvi, príspevkov veriacich a z Nemecka. Pri úpravách okolia a infraštruktúry sa podieľalo mesto.Slúžiť svojim veriacim začal 31. Októbra 2004.

Galéria