Kostoly a úrady – Evanjelicky kostol


Inštitúcia:
Evanjelická farnosť


Významnou stavebnou pamiatkou v meste je románsky kostol s gotickými a neskôr klasicistickými prestavbami a s gotickým krídlovým oltárom z roku 1500 v interiéri.

Galéria