Kostoly a úrady – Evanjelický kostol zasvätený sv. Ladislavovi


Inštitúcia:
Evanjelická farnosť


Rovňany je bývalá stará fara kat. z druhej polovice 12. storočia. Farský kostol bol zasvätený sv. Ladislavovi. Farnosť aj so svojím kostolom zanikla pravdepodobne počas husitských, alebo tureckých vojen. Počas reformácie sa veriaci priklonili k ref. učeniu a roku 1615 sa stávajú fíliou Turičiek, nakoľko obec Uhorské, vzdialené od Rovnian iba 2 kilometre bolo ešte katolícke. V roku 1693 bola zvonica nachádzajúca sa v obci pokrytá šindľom. Od roku 1690 v nej mali zvonec. Na renováciu turičského chrámu v roku 1770 prispeli rovnianski hospodári. V tomto roku sa dala do poriadku aj zvonička v Rovňanoch. V roku 1828 bol počet evanjelických veriacich vo fílii Rovňany 152. V roku 1875 už 246. V roku 1896 predali Rovňanci svoju starú školu a kúpili Badinyiho panskú budovu, kde zriadili učiteľský byt, učebňu, ako aj primeranú modlitebnicu, ktorú zaopatrili potreným bohoslužobným zariadením. Pri posviacke týchto miestností, miestny farár Švehla kázal po slovensky. V roku 1900 bol počet evanjelikov 236. Do roku 1915 mala obec dva zvony, z ktorých bol väčší zrekvírovaný na vojnové ciele. Menší, ktorý darovalo tunajšie panstvo mal už 234 rokov a vážil 44 kg. Bol puknutý. Takto ostala obec bez zvona. V roku 1930 prispela evanjelická cirkev v Rovňanoch na opravu spoločného kostola v Uhorskom. V roku 1934 boli posvätené nové dva zvony od Manouška z Brna. Najveľkolepejšou udalosťou bolo, keď v roku 1936 cirkevníčka Zuzana Miklenová a jej manžel dali vystaviť v obci úhľadný kostol. Základný kameň bol posvätený 27. apríla. Pod kameň bola vo fľaši vložená pamätná listina obce, cirkvi a kovové mince. 11. augusta bol posvätený a položený vežový kríž s hviezdou na nový kostol. Nový chrám posvätil Dr. S.Š. Osuský dňa 12. septembra roku 1937. V roku 1947 sa previedla elektroinštalácia kostola. V roku 1952 bola prevedená oprava strechy. V roku 1966 bolo upravené okolie. O dva roky vysadené okrasné stromy. V roku 1976 bola prevedená elektrifikácia zvonov. O rok neskôr bol opravený organ. Zbor si v roku 1987 pripomenul 50. výročie posvätenia chrámu. V roku 1991 bol organ opravený. V roku 1997 si cirkevný zbor pripomenul 60. výročie od posvätenia chrámu. Pri tejto príležitosti urbárska a lesná spoločnosť v Rovňanoch zorganizovala stretnutie rodákov obce, ktorého sa zúčastnilo 100 osôb. V roku 1998 dala cirkev vypracovať projekt na plynofikáciu školy a kostola.

Galéria