Kostoly a úrady – EVANJELICKÝ KOSTOL V ŠAMORÍNE


Adresa:
Gazdovský rad 37, 931 01 Šamorín

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
031-562 20 92

Web:


Kostol bol postavený podľa projektov staviteľa Altenbergera. Jeho základy boli položené 22. júla 1784. Evanjelický kostol je postavený v klasicistickom štýle, ale dodnes zachované vnútorné zariadenie sa vyznačuje aj barokovými prvkami. Evanjelický kostol má jednomanuálny organ, ktorý je dielom Jozefa Effingera. Do dnešného stavu ho prebudoval organový majster Volgethon v roku 1824. Obraz umiestnený na oltári zobrazujúci vzkriesenie Krista a strážcov jeho hrobu je dielom dolnorakúskeho maliara F. Oelenhaina z roku 1785. V posledných desaťročiach 19. storočia bolo zvykom posielať deti zo slovenských oblastí do Šamorína za účelom osvojenia si maďarského a nemeckého jazyka. Takýmto spôsobom sa stal žiakom šamorínskeho evanjelického lýcea aj známy slovenský štátnik, diplomat a vedec Milan Rastislav Štefánik v školskom roku 1889-90. Jeho reliéf je umiestnený pred dnešnou farou evanjelického kostola. Je to dielo Ladislava Majerského z roku 1930. Podstavec reliéfu bol navrhnutý sochárom Pavlom Mikšíkom.

Galéria