Kostoly a úrady – evanjelický kostol v dežericiach


Adresa:
č. 193 Dežerice, 95703 Dežerice

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
038/7682314

E-mail:
obec@dezerice.sk

Kontaktná osoba:
Ladislav Chudoba


Ev. kostol postavený v r. 1929 na mieste niekdajšej zvonice. V obci sú 4 cintoríny, jeden z nich židovský. V Dežericiach je vybudovaný ojedinelý závod na úpravu a zhodnocovanie všetkých druhov odpadu.

Galéria