Kostoly a úrady – Evanjelický kostol Poltár


Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Galéria