Kostoly a úrady – Evanjelický kostol augsburského vyznania Spišské Vlachy


Adresa:
34, 053 61 Spišské Vlachy

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
053 / 449 52 05

Mobil:
449 52 04

Fax:
053 / 449 53 06

E-mail:
primator@spisskevlachy.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Ľubomír Fifik

Otváracie hodiny:
pondelok 7.30-15.30
utorok 7.30-15.30
streda 7.30-15.30
štvrtok 7.30-15.30
piatok 7.30-15.30
obedňajšia prestávka
11.30-12.00


Barokovo - klasicistický, postavený ako tolerančný roku 1787 na mieste starého dreveného kostola, ktorý pochádzal z roku 1694 a pri požiari roku 1727 zhorel. Ide o typ sieňových tolerančných chrámov s polkruhovým uzáverom a pruskými klenbami. Veža a fasáda sú klasicisticky riešené v prvej polovici 19.stor., oltár je neoklasicistický, v strede s obrazom Kristus na mori. Kazateľnica neoklasicistická polygonálna, s ornamentikou ako na oltári. Krucifix s barokovým korpusom z 18.stor. podobizeň cisára Jozefa II. Z poslednej tretiny 18.st štyri stallá, barokovo - klasicistické z roku 1787, obraz Nanebevstúpenie Pána z 19.stor.

Galéria