Kostoly a úrady – Evanjelický farský úrad

Evanjelický farský úrad

Adresa:
Hviezdoslavovo nám., 02601 Dolný Kubín

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Kontaktná osoba:
Mgr. Rastislav Stanček