Kostoly a úrady – Evanjelický cirkevný zbor v Gbelciach


Adresa:
Kolónia č. 741/16, 943 42 Gbelce

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Mobil:
0905 706 711

Kontaktná osoba:
Mgr.Vlasta Uhrinová


Evanjelický cirkevný zbor v Gbelciach sa začal formovať po 2.svetovej vojne v rokoch 1948 – 1954 kedy sa do obce prisťahovali obyvatelia z Čiech, Moravy a Sliezka, Nemecka, ďalej presídlenci z Maďarska a Rumunska, ktorí si priniesli so sebou aj svoje vierovyznanie. Usadili sa na okraji obce, ktorá dostala názov Kolónia a preto obyvatelia tejto časti sa dodnes nazývajú kolonisti. Generálny biskupský úrad evanjelickej cirkvi pomohol vtedajším evanjelikom zakúpiť od rodiny Radovej rodinný dom, ktorý cirkevníci svojpomocne z adaptovali na faru a modlitebňu. Budova fary s modlitebňou boli posvätené a odovzdané do bohoslužobnej činnosti v roku 1956. Prvým inštalovaným farárom bol Mgr.Miloslav Stuchlý, ktorý v Gbelciach pôsobil štyridsať rokov. K matkocirkvi Gbelce patrí v súčasnosti aj fília Štúrovo, kde sa bohoslužby uskutočňujú v modlitebni kresťanskej reformovanej cirkvi. Po smrti miestneho farára Mgr.M.Stuchlého cirkevný zbor bol desať rokov iba administrovaný farármi zo susedných zborov, najmä z Nových Zámkov. Boli to: Mgr.Vladimír Macalák, Mgr.Štefan Uhlík, Mgr.Pavel Klement vo výslužbe a Mgr.Janka Uhlíková. Po smrti farára Mgr.M.Stuchlého a po odministrácii zboru v Gbelciach sa prvou na fare bývajúcou farárkou stáva námestná farárka Mgr.Vlasta Uhrinová, ktorá tu, aj so svojim manželom – organistom Ing.Ladislavom Uhrinom, pôsobí od 18.augusta 2002 doteraz. Počas administrovania fara s modlitebňou značne schátrala, preto ju bolo treba opraviť, v čom pomocnú ruku podali starostovia obce Ing.František Kovács a tiež starosta obce Gabriel Mihalík. Za tento šľachetný čin obom starostom, ako aj členom obecného zastupiteľstva v Gbelciach vyslovuje Cirkevný zbor srdečné poďakovanie. Služby Božie sa konajú nasledovne: v Gbelciach sú každú druhú nedeľu o 11.oo hod. na fare v modlitebni a v Štúrove sa Sl.Božie konajú v modlitebni kresťanskej reformovanej cirkvi, každú druhú nedeľu o 12.30 hod.

Galéria