Kostoly a úrady – Evanjelický a. v. farský úrad Vrbovce


Adresa:
Kulíškova 118, 906 06 Vrbovce

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
034/6283202

Mobil:
0908/118675

E-mail:
vrbovce@ecav.sk, fara.vrbovce@zoznam.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Miroslav Hvožďara ml., PhD. - zborový farár-konsenior, Mgr. Zora Tuláková - kaplánka


Obec leží na slovensko-moravskej hranici, 14 km severozápadne od Myjavy. Prvá písomná zmienka je z roku 1394. Obec sa rozprestiera na juhozápadných svahoch pohoria Biele Karpaty, pod masívom Žalostiná. Stred chotára, tzv. mesto či mestečko, leží medzi 5-timi vrchmi. Po celom okolí sú roztrúsené až do vzdialenosti 10 km početné kopaničiarske osady. Názov Vrbovce je odvodený od alejí vŕb, lemujúcich potoky chotára. V r. 1784 bol za 1 rok v obci postavený evanjelický kostol. Dnes žije vo Vrbovciach 1613 obyvateľov. Každý rok v októbri na hody poriadajú jarmok. V okolí obce sú výborné podmienky na lyžovanie.

Galéria