Kostoly a úrady – Evanjelický a. v. farský úrad Veľké Úľany - Jelka


Adresa:
č. d. 217, 925 22 Veľké Úľany

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
031/7878364

E-mail:
velkeulany@ecav.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Štefan Jahelka

Galéria