Kostoly a úrady – Evanjelický a.v. farský úrad Lazisko


Adresa:
Lazisko, Paludza, L.Mikuláš

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
+ 421 44/ 559 26 22

Galéria